UCHWAŁY
Rady Miejskiej w Starachowicach

podjęte na sesjach w latach:

Chronologiczny
katalog uchwał
zawiera

5185 dokumentów

z 3 sesji MRN
z 226 sesji RM

w tym:
uchwał - 2864
załączników - 723
inne - 1598

Rok
podjęcia
Ilość
sesji
Ilość
uchwał
  Rok
podjęcia
Ilość
sesji
Ilość
uchwał
1990 3+9 17+80 2000 9 189
1991 13 114 2001 13 184
1992 12 110 2002 11 169
1993 8 131 2003 10 172
1994 12 131 2004 13 98
1995 12 181 2005 15 108
1996 12 172 2006 12 109
1997 12 165 2007 15 151
1998 7 144 2008 12 177
  1999 11 187 2009 8 75