UCHWAŁY
Miejskiej Rady Narodowej w Starachowicach

podjęte na sesjach w roku 1990 w dniach:

Data sesji Numery uchwał Ilość
uchwał
od do
2 marca Nr X/55/90 Nr X/61/90 7
6 kwietnia Nr XI/62/90 Nr XI/64/90 3
27 kwietnia Nr XII/65/90 Nr XII/71/90 7

RAZEM:

17

UCHWAŁY
Rady Miejskiej w Starachowicach

podjęte na sesjach w roku 1990

Numer
sesji
Data sesji Numery uchwał Ilość
uchwał
od do
1 5 czerwca Nr I/1/1990 Nr I/4/1990 4
2 19 czerwca Nr II/1/1990 Nr II/8/1990 8
3 3 lipca Nr III/1/1990 Nr III/7/1990 7
4 31 lipca Nr IV/1/1990 Nr IV/12/1990 12
5 4 września Nr V/1/1990 Nr V/10/1990 10
6 2 października Nr VI/1/1990 Nr VI/14/1990 14
7 23 października Nr VII/1/1990 Nr VII/3/1990 3
8 13 listopada Nr VIII/1/1990 Nr VIII/7/1990 7
9 18 grudnia Nr IX/1/1990 Nr IX/15/1990 15
RAZEM: 80