UCHWAŁY
Miejskiej Rady Narodowej w Starachowicach

podjęte na sesji w dniu 6 kwietnia 1990 r.

Protokół | Lista obecności Radnych