UCHWAŁY
Rady Miejskiej w Starachowicach

podjęte na sesjach w roku 1994

Numer
sesji
Data sesji Numery uchwał Ilość
uchwał
od do
1 10 lutego Nr I/1/1994 Nr I/3/1994 3
2 15 lutego Nr II/1/1994 Nr II/18/1994 18
3 29 marca Nr III/1/1994 Nr III/6/1994 6
4 17 maja Nr IV/1/1994 Nr IV/26/1994 26
5 2 lipca Nr V/1/1994 Nr V/6/1994 6
6 12 lipca Nr VI/1/1994 Nr VI/10/1994 10
7 30 sierpnia Nr VII/1/1994 Nr VII/15/1994 15
8 3 października Nr VIII/1/1994 Nr VIII/7/1994 7
9 11 października Nr IX/1/1994 Nr IX/7/1994 7
10 15 listopada Nr X/1/1994 Nr X/14/1994 14
11 6 grudnia Nr XI/1/1994 Nr XI/5/1994 5
12 28 grudnia Nr XII/1/1994 Nr XII/14/1994 14
RAZEM: 131