UCHWAŁY
Rady Miejskiej w Starachowicach

podjęte na sesjach w roku 1995

Numer
sesji
Data sesji Numery uchwał Ilość
uchwał
od do
1 26 stycznia Nr I/1/1995 Nr I/12/1995 12
2 28 lutego Nr II/1/1995 Nr II/17/1995 17
3 27 marca Nr III/1/1995 Nr III/10/1995 10
4 28 kwietnia Nr IV/1/1995 Nr IV/16/1995 16
5 24 maja Nr V/1/1995 Nr V/16/1995 16
6 27 czerwca Nr VI/1/1995 Nr VI/14/1995 14
7 14 lipca Nr VII/1/1995 Nr VII/10/1995 10
8 29 sierpnia Nr VIII/1/1995 Nr VIII/13/1995 13
9 26 września Nr IX/1/1995 Nr IX/8/1995 8
29 września Nr IX/9/1995 Nr IX/21/1995 13
10 24 października Nr X/1/1995 Nr X/11/1995 11
11 28 listopada Nr XI/1/1995 Nr XI/15/1995 15
12 28 grudnia Nr XII/1/1995 Nr XII/26/1995 26
RAZEM: 181