UCHWA£Y
Rady Miejskiej w Starachowicach

podjête na sesjach w roku 1998

Numer
sesji
Data sesji Numery uchwa³ Ilo¶æ
uchwa³
od do
1 10 lutego Nr I/1/1998 Nr I/29/1998 29
2 24 marca Nr II/1/1998 Nr II/16/1998 16
3 28 kwietnia Nr III/1/1998 Nr III/12/1998 12
4 16 czerwca Nr IV/1/1998 Nr IV/30/1998 30
18 czerwca Nr IV/31/1998 Nr IV/44/1998 14
5 3 listopada Nr V/1/1998 Nr V/6/1998 6
6 16 listopada Nr VI/1/1998 Nr VI/9/1998 9
7 14 grudnia Nr VII/1/1998 Nr VII/28/1998 28
RAZEM: 144