UCHWAŁY
Rady Miejskiej w Starachowicach

podjęte na sesjach w roku 1999

Numer
sesji
Data sesji Numery uchwał Ilość
uchwał
od do
1 1 lutego Nr I/1/1999 Nr I/6/1999 6
2 1 marca Nr II/1/1999 Nr II/26/1999 26
3 29 marca Nr III/1/1999 Nr III/7/1999 7
4 26 kwietnia Nr IV/1/1999 Nr IV/28/1999 28
5 10 maja Nr V/1/1999 Nr V/11/1999 11
6 4 czerwca Nr VI/1/1999 Nr VI/5/1999 5
7 18 czerwca Nr VII/1/1999 Nr VII/16/1999 16
8 30 sierpnia Nr VIII/1/1999 Nr VIII/5/1999 5
6 września Nr VIII/6/1999 Nr VIII/21/1999 16
9 4 października Nr IX/1/1999 Nr IX/14/1999 14
10 26 listopada Nr X/1/1999 Nr X/22/1999 22
11 20 grudnia Nr XI/1/1999 Nr XI/31/1999 31
RAZEM: 187