UCHWAŁY
Rady Miejskiej w Starachowicach

podjęte na sesjach w roku 2000

Numer
sesji
Data sesji Numery uchwał Ilość
uchwał
od do
1 31 stycznia Nr I/1/2000 Nr I/17/2000 17
2 6 marca Nr II/1/2000 Nr II/3/2000 3
13 marca Nr II/4/2000 Nr II/37/2000 34
3 17 kwietnia Nr III/1/2000 Nr III/10/2000 10
4 22 maja Nr IV/1/2000 Nr IV/25/2000 25
5 26 czerwca Nr V/1/2000 Nr V/18/2000 18
6 28 sierpnia Nr VI/1/2000 Nr VI/26/2000 26
7 2 października Nr VII/1/2000 Nr VII/19/2000 19
8 6 listopada Nr VIII/1/2000 Nr VIII/11/2000 11
9 18 grudnia Nr IX/1/2000 Nr IX/26/2000 26
RAZEM: 189