UCHWAŁY
Rady Miejskiej w Starachowicach

podjęte na sesjach w roku 2001

Numer
sesji
Data sesji Numery uchwał Ilość
uchwał
od do
1 29 stycznia Nr I/1/2001 Nr I/15/2001 15
2 5 marca Nr II/1/2001 Nr II/16/2001 16
3 9 kwietnia Nr III/1/2001 Nr III/29/2001 29
4 23 kwietnia Nr IV/1/2001 Nr IV/5/2001 5
5 15 maja   0
6 28 maja Nr VI/1/2001 Nr VI/16/2001 16
7 18 czerwca Nr VII/1/2001 Nr VII/24/2001 24
8 6 sierpnia Nr VIII/1/2001 Nr VIII/15/2001 15
9 10 września Nr IX/1/2001 Nr IX/17/2001 17
10 22 października Nr X/1/2001 Nr X/11/2001 11
24 października Nr X/12/2001 Nr X/17/2001 6
11 19 listopada Nr XI/1/2001 Nr XI/5/2001 5
26 listopada Nr XI/6/2001 Nr XI/18/2001 13
12 3 grudnia Nr XII/1/2001 Nr XII/7/2001 7
13 17 grudnia Nr XIII/1/2001 Nr XIII/5/2001 5
RAZEM: 184