UCHWAŁY
Rady Miejskiej w Starachowicach

podjęte na sesjach w roku 2002

Numer
sesji
Data sesji Numery uchwał Ilość
uchwał
od do
1 18 lutego Nr I/1/2002 Nr I/18/2002 18
2 18 marca Nr II/1/2002 Nr II/9/2002 9
3 22 kwietnia Nr III/1/2002 Nr III/21/2002 21
4 27 maja Nr IV/1/2002 Nr IV/14/2002 14
5 24 czerwca Nr V/1/2002 Nr V/31/2002 31
6 28 sierpnia Nr VI/1/2002 Nr VI/17/2002 17
7 30 września Nr VII/1/2002 Nr VII/15/2002 15
8 9 października Nr VIII/1/2002 Nr VIII/3/2002 3
9 18 listopada Nr IX/1/2002 Nr IX/9/2002 9
10 9 grudnia Nr X/1/2002 Nr X/29/2002 29
11 30 grudnia Nr XI/1/2002 Nr XI/3/2002 3
RAZEM: 169