UCHWAŁY
Rady Miejskiej w Starachowicach

podjęte na sesjach w roku 2003

Numer
sesji
Data sesji Numery uchwał Ilość
uchwał
od do
1 10 lutego Nr I/1/2003 Nr I/18/2003 18
2 17 marca Nr II/1/2003 Nr II/21/2003 21
3 28 kwietnia Nr III/1/2003 Nr III/18/2003 18
4 26 maja Nr IV/1/2003 Nr IV/9/2003 9
5 23 czerwca Nr V/1/2003 Nr V/23/2003 23
6 28 sierpnia Nr VI/1/2003 Nr VI/23/2003 23
7 29 września Nr VII/1/2003 Nr VII/13/2003 13
8 27 października Nr VIII/1/2003 Nr VIII/11/2003 11
9 1 grudnia Nr IX/1/2003 Nr IX/21/2003 21
10 22 grudnia Nr X/1/2003 Nr X/15/2003 15
RAZEM: 172