UCHWAŁY
Rady Miejskiej w Starachowicach

podjęte na sesji w dniu 24 maja 2004 r.

Protokół | Lista obecności Radnych

Uroczysta sesja poświęcona 380 rocznicy nadania praw miejskich Wierzbnikowi

Na tej sesji nie podjęto żadnych uchwał.