UCHWAŁY
Rady Miejskiej w Starachowicach

podjęte na sesjach w roku 2006

Numer
sesji
Data sesji Numery uchwał Ilość
uchwał
od do
1 30 stycznia Nr I/1/2006 Nr I/14/2006 14
2 27 marca Nr II/1/2006 Nr II/18/2006 18
3 24 kwietnia Nr III/1/2006 Nr III/5/2006 5
4 29 maja Nr IV/1/2006 Nr IV/9/2006 9
5 26 czerwca Nr V/1/2006 Nr V/7/2006 7
6 4 września Nr VI/1/2006 Nr VI/11/2006 11
7 9 października Nr VII/1/2006 Nr VII/6/2006 6
8 23 października Nr VIII/1/2006 Nr VIII/8/2006 8
9 27 listopada Nr IX/1/2006 Nr IX/3/2006 3
10 30 listopada Nr X/1/2006 Nr X/5/2006 5
11 11 grudnia Nr XI/1/2006 Nr XI/12/2006 12
12 28 grudnia Nr XII/1/2006 Nr XII/11/2006 11
RAZEM: 109