UCHWAŁY
Rady Miejskiej w Starachowicach

podjęte na sesjach w roku 2007

Numer
sesji
Data sesji Numery uchwał Ilość
uchwał
od do
1 29 stycznia Nr I/1/07 Nr I/7/07 7
2 15 lutego   0
3 24 lutego Nr III/1/07 Nr III/3/07 3
4 26 lutego   0
5 12 marca Nr V/1/07 Nr V/11/07 11
6 5 kwietnia Nr VI/1/07 Nr VI/13/07 13
7 23 kwietnia Nr VII/1/07 Nr VII/8/07 8
8 28 maja Nr VIII/1/07 Nr VIII/11/07 11
9 16 lipca Nr IX/1/07 Nr IX/15/07 15
10 10 września Nr X/1/07 Nr X/13/07 13
11 25 października Nr XI/1/07 Nr XI/26/07 26
29 października Nr XI/27/07 Nr XI/27/07 1
12 26 listopada Nr XII/1/07 Nr XII/1/07 1
13 3 grudnia Nr XIII/1/07 Nr XIII/25/07 25
14 20 grudnia Nr XIV/1/07 Nr XIV/2/07 2
15 28 grudnia Nr XV/1/07 Nr XV/15/07 15
RAZEM: 151