UCHWAŁY
Rady Miejskiej w Starachowicach

podjęte na sesjach w roku 2008

Numer
sesji
Data sesji Numery uchwał Ilość
uchwał
od do
1 25 stycznia Nr I/1/08 Nr I/16/08 16
2 29 lutego Nr II/1/08 Nr II/13/08 13
3 28 marca Nr III/1/08 Nr III/19/08 19
4 25 kwietnia Nr IV/1/08 Nr IV/12/08 12
5 30 maja Nr V/1/08 Nr V/14/08 14
6 23 czerwca Nr VI/1/08 Nr VI/20/08 20
7 6 sierpnia Nr VII/1/08 Nr VII/10/08 10
8 5 września Nr VIII/1/08 Nr VIII/19/08 19
9 3 października Nr IX/1/08 Nr IX/14/08 14
10 29 października Nr X/1/08 Nr X/13/08 13
11 28 listopada Nr XI/1/08 Nr XI/22/08 22
12 19 grudnia Nr XII/1/08 Nr XII/5/08 5
RAZEM: 177