UCHWA£Y
Rady Miejskiej w Starachowicach

podjête na sesjach w roku 2009

Numer
sesji
Data sesji Numery uchwa³ Ilo¶æ
uchwa³
od do
1 8 stycznia Nr I/1/09 Nr I/3/09 3
2 30 stycznia Nr II/1/09 Nr II/6/09 6
3 27 lutego Nr III/1/09 Nr III/8/09 8
4 27 marca Nr IV/1/09 Nr IV/14/09 14
5 29 kwietnia Nr V/1/09 Nr V/9/09 9
6 29 maja Nr VI/1/09 Nr VI/13/09 13
7 26 czerwca Nr VII/1/09 Nr VII/11/09 11
8 28 sierpnia Nr VIII/1/09 Nr VIII/11/09 11
RAZEM: 75